Verktygsholdere med Sunday svarvskölpar

Sunday Woodturning

35mm

28mm

25mm hook

25mm

20mm

15mm telescope

15mm short handle