Bild från Sunday Svarvfilmen

Sunday Woodturning

20mm

Outside Face