Sågen klarer Övergrov Stock men klarer sig med 20 amp säkring

 SNIK Skandinavisk Trähandtering    sågen är mobil och kan flyttas med vanlig personbil